คำถามง่ายๆ...

posted on 21 Aug 2009 21:31 by sayamthai
ระดับ ป.2 นะ
จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด
ก. ซื้อส้ม 5 ผล  ผลละ 3 บาท  จ่ายเงิน 21 บาท
ข. ซื้อส้ม 5 ผล  ผลละ 3 บาท  จ่ายเงิน 15บาท
ค. ซื้อส้ม 5 ผล  ผลละ 3 บาท  จ่ายเงิน 12 บาท
ง. ถูกทุกข้อ


ดช.ป๋อง เลือกตอบข้อ ค.

ครู ::: อะไรกัน โจทย์ง่ายๆอย่างนี้เธอยังตอบผิดอีก อย่างนี้ครูคงให้เธอขึ้น ป. 3  ไม่ได้แล้วล่ะ


แล้วคุณหล่ะ เลือกข้อไหน

อยากรู้มั๊ยเป็นงัยต่อ

เลื่อนดูด้านล่างดิ.........

ดช.ป๋อง :::  ก็ถูกแล้วนี่ฮะ  โจทย์ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุด ซื้อ 5 ผล จ่ายแค่ 12บาท ถูกที่สุดแล้ว ข้ออื่นแพงกว่าทั้งนั้นเลย

Comment

Comment:

Tweet